STEM Computer!

 

  Home Visie Activiteiten Contact  

Work in progress...

Op deze website worden er verschillende activiteiten aangeboden. Deze activiteiten willen leerlingen (kleuter- en lager onderwijs) laten kennismaken met computationeel denken door gebruik te maken van 10 vaardigheden van computationeel denken. De activiteiten op deze website werden en worden allemaal uitgetest in extra-curriculaire en curriculaire contexten in de periode 2017-2019. Na testfase worden deze verder geoptimaliseerd. Er wordt ook een effectenonderzoek (pre- en posttest, observatie en focusgesprek) uitgevoerd waarin we nagaan in hoeverre de activiteiten bij kinderen een invloed hebben op cognitieve en affectieve elementen.

De uiteindelijke doelstelling is om deze activiteiten ter beschikking te stellen binnen extra-curriculaire en curriculaire contexten om zo bij kinderen een computationele geletterdheid te verwezenlijken. Deze activiteiten vertrekken allemaal vanuit een probleemstelling die zich situeert in een authentieke context en die opgelost kunnen worden met behulp van ICT of door inzicht in ICT.

Dit is een voorlopige website waarop je de eerste versies van de activiteiten al kan terugvinden.
Er wordt ondertussen een definitieve website opgebouwd.